🌺 Drop Server Thiên Long Remake
---------------------------------------------------
29/6

🌹 Drop Sever : ✦ Thúc hà cổ trấn : thú môn phái - bá vương lệnh + Ngọc 9
✦ Phụng hoàng cổ trấn : ám khí + võ hồn + Long văn
✦ Đào Hoa Nguyên : Sét trùng lâu + phiếu ĐMPTin tức khác

🌺 Đua TOP Thiên Long Remake
---------------------------------------------------
29/6
🌺 Khuyến Mãi Nạp Game
---------------------------------------------------
16/3
🌺 Drop Server Thiên Long Remake
---------------------------------------------------
29/6